1
Bạn cần hỗ trợ?

BẢNG GIÁ

Chọn gói website

Gói cơ bản

5.000.000

 • Miễn phí tên Hosting miền một năm
 • Web chuẩn Seo
 • Ngôn ngữ được sử dụng trong trang web: 1
 • Hỗ trợ chức năng trò chuyện trực tiếp trên trang web
 • Giao diện tương thích với tất cả các thiết bị
GÓI TIÊU CHUẨN

7.000.000

 • Miễn phí tên Hosting miền một năm
 • Web chuẩn Seo
 • Ngôn ngữ được sử dụng trong trang web: 3
 • Hỗ trợ chức năng trò chuyện trực tiếp trên trang web
 • Giao diện tương thích với tất cả các thiết bị
Gói nâng cao

8.000.000

 • Miễn phí tên Hosting miền một năm
 • Seo web nâng cao
 • Ngôn ngữ được sử dụng trong trang web: Full
 • Hỗ trợ chức năng trò chuyện trực tiếp trên trang web
 • Giao diện tương thích với tất cả các thiết bị

Địa chỉ

Hội An - Đà Nẳng Việt nam

Địa chỉ Email

dreamwebteamvn@gmail.com

Điện thoại

Whatsapp +84375378489